Legolas-logo
  
Asiakastietojen ylläpito

Ylläpidot
 - laskut
 - ajanvaraukset
 
Tulosteet
 - asiakaskortti
 - lasku
 - kokoomalasku
 - laskutustilanne
 - kalenteri
 - raporttien esikatselu

   Toiminnot

   Jasminesta

Päämenun "Laskutus ja ajanvaraus" -optiosta avautuu asiakasikkuna.
asiakas.jpg
Asiakas -välilehdellä on kaikki tieto asiakkaasta.  Ikkuna voidaan jakaa osiin: asiakkaiden selaus, asiakkaan nimitiedot, hoitosopimustiedot, kotikäyntitiedot, muu maksajatiedot ja asiakkaan vapaamutoinen teksit "Huom" -osassa.
Asiakkaiden lisäys, tietojen muutos, tallennus jne tapahtuu tietojen yläpuolella olevalla navigaatio -painikkeilla.Asiakkaiden selaus

Asiakkaiden selaus ja haku kohdalle tapahtuu ruudun vasemmassa reunassa olevalla selausrutiinilla.  Oikealla näkyy aina kohdalla olevan asiakkaan tiedot.
asiakasselaus.jpg
Haluttu asiakas voidaan kohdistaa hiirellä, nuolinäppäimillä tai kirjoittaa esimerkiksi "Nimi" -sarakkeen yläpuolella olevalle kohdistuskentään kirjain yhdistelmä joka esiintyy asiakkaan nimessä.
Esimerkiksi kirjoitetaan kirjaimet "ein", ohjelma näyttää listassa kaikki nimet joissa esiintyy kirjainyhdistelä "ein".  Listaan tulostuvat nimet  Heino, Eino, Leino jne...  Ei ole väliä missä kohtaa nimeä ko. kirjainyhdistelmä esiintyy.
Listan kenttien arvoja ei voi päivittää.Asiakkaan nimitiedot
Asiakkaan nimitiedoista ovat "Tunnus" ja "Nimi" vähimmät tiedot jotka on annettava.  Kaikkien muiden kenttien täyttö on vapaaehtoista.  Henkilötunnuksen syötössä on muistettava, että ohjelma tarkistaa kentän oikeellisuuden.  Jos hetun tunnusosaa ei haluta antaa on myös välimerkki jätettävä pois.
asiakasnimitiedot.jpg
Diagnoosi voidaan kirjoittaa kentään tai valita se listasta painamalla syöttökentän mustaa "kärkikolmiota".
Jos asiakkaan laskun maksaa joku muu taho on "Laskutusosoite on sama kuin asiakkaan" -valinta jätettävä tyhjäksi.Hoitosopimustiedot

Hoitosopimustiedot liittyvät yleensä tilanteeseen jossa hoidon maksaja on eri kuin asiakas.  Lisäksi hoitosopimustiedoilla estetään tilanteet joissa palveluja annetaan enemmän kuin sopimus edellyttää.
asiakashoitosopimus.jpg
Hoitokausi koostuu hoitojaksoista.  Esimerkiksi hoitokausi on yksi vuosi ja hoitojakso on yksi kuukausi.  Maksaja hyväksyy tilanteen jossa hoitojaksossa annetaan hoitokertoja esimerkiksi neljä per jakso (kuukausi).  Käytettäessä ohjelman ajanvarusta, antaa ohjelma ilmoituksen jos käyttäjä yrittää varata enemmän hoitokertoja per jakso kuin sopimus edellyttää.Kotikäyntitiedot

Jos asiakkaalle on määritelty kotikäynti korvatus ja laskutusaiheen "Raportointi" -kentän arvo on "Kyllä", kysyy ohjelma, että lisätäänkö laskutusriville kotikäyntikorvatus.  Jos käyttäjä vastaa kyllä laskee ohjelma kotikäyntikorvauksen ja lisää sen laskutusriville näiden tietojen pohjalta.
asiakaskotikaynti.jpg
Kotikäyntikorvaus voi olla prosenttia hoitotaksasta tai kiinteä rahakorvaus.Muu maksajatiedot

Jos "Laskutusosoite on sama kuin asiakkaan" -valinta on jätetty tyhjäksi voidaan asiakkaalle määritellä "Muu maksaja".  Koska, maksajat ovat yleensä samoja: KELA, vakuutusyhtiöt, on ohjelmassa ylläpitorutiin jossa maksajia voidaan tallentaa etukäteen.
asiakasmuumaksaja.jpg
Maksajan tiedot voidaan kirjoittaa kenttiin tai maksaja voidaan poimia maksajarekisteristä. 
Poiminassa avautuu ruudulle lista maksajista.  Käyttäjä vie kohdistimen halutun maksajan kohdalle ja klikkaa "Poimi kohdalla oleva..." painiketta.


Tallenna muutokset aina navigaatio -painikkeiden tallenna -painikkeella