Legolas-logo
  
Varmuuskopion otto

Toiminnot

 - varmuuskopion palautus
 - varmuuskopioseuranta

Varmuuskopion otto aloitetaan valitsemalla  Päämenu - Aputoiminno - Ota varmuuskopio
varmuuskopionotto.jpg
Ruudulle avautuu tallennusdialogi.  Ohjelma antaa oletuksena tallennushakemistoksi "C:\Jasmine\Varmuus" -hakemiston ja nimeää varmuuskopion tallennusajankohdan mukaiseksi.  Käyttäjä voi itse valita tallennushakemiston ja varmuuskopion nimen.  Kun hakemisto ja  varmuuskopion nimi on valittu alkaa varmuuskopion otto klikkaamalla "Tallenna" -painiketta.

Kun kopiointi on suoritettu antaa ohjelma ilmoituksen asiasta.
varmuuskopionotonilmoitus.jpg

Varmuuskopio tulisi säännöllisin väliajoin siirtää ulkopuoliselle tallennusmedialle.  CD:lle DVD:lle tai ulkopuoliselle kovalevylle.