Legolas-logo
  
Yritystiedot
Ylläpidot
 - asiakkaat
 - laskut
 - ajanvaraukset
 - yritys
 - laskutusaiheet
 - maksajat
 - ylläpidon toiminnot
 - navigaatiopainikkeet

Tulosteet
 - asiakaskortti
 - lasku
 - kokoomalasku
 - laskutustilanne
 - kalenteri

Toiminnot
 - ota varmuuskopio
 - palauta varmuuskopio

Aluksi
 - ensiasennus
 - rekisteröityminen


Ruudulla tallennetaa kaikki ammatinharjoittajan yritysta tai toimintaa koskevat tiedot.
yritys.jpg
Mikäli halutaan käyttää laskuissa yrityksen omaa logoa voidaan ko. logon tallennuspolku tallentaa "Yrityksen logo" -kenttaan.

OVT-tunnus ja eLasku -operaattori ovat toistaiseksi valinnaisia.